Orienta - wsparcie dla Twojej firmy

Per le aziende

Rekrutacja pracowników to nasza pasja, dowiedz się, jak pracujemy

Praca tymczasowa

 

Usługa pracy tymczasowej jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują pracowników  wybranych z najwyższą starannością i w krótkim czasie, bez obciążenia zarządzaniem administracyjnym.

Podstawą tej usługi jest trójstronna relacja: Orienta Polska jest pracodawcą zatrudniającym pracownika, który z kolei wykonuje swoje obowiązki u pracodawcy użytkownika - firmy Klienta.

Wszelkie obowiązki administracyjne z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych spoczywają na Orienta Polska.

Klient będzie miał możliwość otrzymania wraz z fakturą, szczegółowych raportów o bezpośrednich kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników.

 

Korzyści wynikające z pracy tymczasowej:

  • Elastyczna forma zatrudnienia

  • Przejęcie przez agencję obowiązków związanych z prowadzeniem akt osobowych, organizowaniem badań lekarskich, rozliczaniem czasu pracy i wypłatą wynagrodzeń, przygotowaniem deklaracji ZUS, wydaniem świadectw pracy itp.

  • Obowiązek archiwizacji dokumentacji pracowniczej leży po stronie agencji pracy

  • Pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów, dotychczas niedostępnych na rynku lub pracowników uzupełniających personel własny

  • Zapewnienie ciągłości zatrudnienia w branżach, w których liczba zadań wymagających obsługi szybko i gwałtownie się zmienia

  • Agencja pracy prowadzi w imieniu pracodawcy użytkownika rekrutację i selekcję pracowników, co obniża koszt prowadzenia tych czynności przez Klienta

  • Możliwość weryfikacji umiejętności pracowników tymczasowych przed zaoferowaniem im zatrudnienia bezpośrednio w firmie

  • Nieskończona liczba umów terminowych w ramach limitu 18 miesięcy zatrudnienia u danego pracodawcy użytkownika

  • Szczególnie przydatna w przejściowym okresie wzmożonego zapotrzebowania pracowników np. na produkcji

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o pracy tymczasowej. Nasi konsultanci udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.